روز داوطلب

davtalab_day2015چهارده آذرماه برابر با 5 دسامبر روز جهانی کار داوطلبانه بر همگی فرخنده باد
باشد تا مردم آزاده و نجیب ایران زمین به گذشته فکر کنند و بهتر از همیشه به یاد آوردند چقدر نیکی و مهر و خویشکاری در بین ما ایرانیان فراوان بوده و هست…
( توضیح عکس: سه سال پیش دقیقا همین روزها، کاروان امداد و نجات به آسیب دیدگان زمین لرزه ورزقان، آذربایجان شرقی، روستایی حماملو، علی از آبادان صدها کیلومتر راه آمده بود به کمک تیم یاری رسانی)
#داوطلبانه
#محبت
#فعالیت_اجتماعی
#زمین لرزه
#ورزقان
#آبادان
#آذربایجان_شرقی
#کار_داوطلبانه
#چهارده_آذر
#بنیاد_فرزندان_ایران_زمین .

Happy 14th of Azar(the 8th month in Persian calendar which is equal to 5th of December) , the international day of voluntary work. May it cause that noble Iranians remind their ancestors and the ancient Iran ,the time that beneficence and affection were an important value among Iranians. Note : the photo is about the rescue team of Farzandan Iranzamin in Hammam Loo village , Varzaghan , Eastern Azarbaijan province , Iran when the earth quick made a catastrophe there in three past years. Ali , one of our team member came from hundreds of miles to help our team.

برچسب ها

پست های مرتبط ...

0 دیدگاه در “روز داوطلب”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شبکه های اجتماعی

حامیان ما